Searching..
GENRE KOMIK »

Stand Still - Hati Oleh Suketchi Inku


Author image

Suketchi Inku

Nama di beri Muhammad Za'imuddin Bin Md Zin, Umur 20 tahun masih belajar, suka akan melukis. Minat menyampaikan dakwah dari segi penyampaian melalui komik.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL