Searching..
GENRE KOMIK , »

Lagenda Budak Merah Oleh Nurul Insyirah

Bookmark

Author image

MunchiesTM

Menetap di Kuala Lumpur, seorang pelajar universiti dan tidak pernah mengambil kursus seni, sebaliknya hanya belajar sendiri dengan memerhati.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.