Searching..
GENRE KOMIK , »

Kata Kita Kawan Oleh Tongkat Jibril

Bookmark

Author image

Tongkat Jibril

26 tahun, berasal dari Bandar Bera, Pahang. Penulis muda, animator (2d) dan pelukis komik sambilan. Mempunyai sebuah studio kecil iaitu GoJe Studio.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.