Searching..
GENRE KOMIK »

Filharmonik Cinta Oleh Ihikari94i

Bookmark

Author image

Ihikari94i

Pelajar Tahun 4 Jurusan Perubatan di Universiti Al-Azhar, Mesir (2015). Seorang AJK Unit Karya Persatuan Perubatan Mesir sejak 2014. Amat meminati seni dan melukis sejak kecil. Mula berkarya secara serius pada tahun 2014.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.