Searching..
GENRE KOMIK »

Filharmonik Cinta Oleh Ihikari94i

Bookmark

Author image

Ihikari94i

Pelajar Tahun 4 Jurusan Perubatan di Universiti Al-Azhar, Mesir (2015). Seorang AJK Unit Karya Persatuan Perubatan Mesir sejak 2014. Amat meminati seni dan melukis sejak kecil. Mula berkarya secara serius pada tahun 2014.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.