Searching..
GENRE KOMIK , »

Aku Komikus Oleh Nuruddin, Bon Zer & Wada As'ri

Bookmark

Author image

Nuruddin

Nama Nuruddin, hobi makan dan tidur. Asal Kelantan
Author image

Bon Zer & Wada As'ri

Pelukis komik-web I.M.A.G.I.N.E di Supreme Comichat.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.