Searching..
GENRE KOMIK »

Rebut Oleh Zaf Riza

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

Zaf Riza

Saya seorang pelukis bebas komik amatur yang baru menghasilkan komik indie di Malaysia. Meminati pelbagai jenis gaya stroke komik tetapi kebanyakkan dipengaruhi dengan stail Akira Toriyama.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL