Searching..
GENRE KOMIK »

Break Free Oleh Syaz

Bookmark
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Author image

Syaz

Saya cuma seorang insan yang memang gilakan seni dan saya sangat suka melukis. Kalau nak tahu lebih karya saya jemput-jemputlah jenguk Deviantart saya!.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.