Searching..
GENRE KOMIK »

Bebas Oleh Faisal Nordin

Bookmark

Author image

Faisal Nordin

Fulltime Engineer, Part-time cartoonist, Writes when he got the spark. Fearsome daddy. Casual gamer.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.