Searching..
GENRE KOMIK »

S.P.K. Oleh Nas Chuha


Author image

Nas Chua

17 tahun , perempuan , tinggal di Bukit Beruntung , Rawang , Selangor , lahir pada 24 April 1997 di Hospital Univesiti Kuala Lumpur.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL