Searching..
GENRE KOMIK »

Trauma Oleh Mosya

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Author image

Mosya

Lepasan SPM dan sekarang ingin berusaha sebaik mungkin untuk mencapai impian iaitu menjadi pelukis komik tanah air.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL