Searching..
GENRE KOMIK »

Cabaran Komik Online Malaysia 2014


Mat Komik : Komuniti Komik Malaysia, buat julung-julung kalinya mengadakan pertandingan ' Cabaran Komik Online Malaysia'
page caption

Hadiah Kedua : 
EBook Melukis Komik' (99 halaman) karya Nazry Salam + Deleter Neopiko Line 3 Pigment Pen Set B dari Sketches Online Store

Hadiah Ketiga :  
EBook Menulis Komik (120 halaman) karya Nazry Salam

Sebahagian syarat & peraturan pertandingan:
1. Terbuka kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira umur, pelukis komik amatur ataupun profesional.
2. Pelukis perlu hasilkan 6 halaman muka surat komik berdasarkan tema perkataan iaitu “ BEBAS ”.
3. Komik boleh dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
4. Asas cerita, ciri, watak dan latarbelakang komik hendaklah berasaskan unsur keMalaysiaan.
5. Cabaran ini akan membuat keputusan pengadilan berdasarkan 50% undian awam dan 50% undian juri profesional.
6. Tarikh tutup penghantaran komik 8 Disember 2014.

Download penuh syarat dan peraturan disini > http://goo.gl/TwqwQa

Ikuti media sosial Mat Komik untuk maklumat lanjut 

Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL