Searching..
GENRE KOMIK »

Sword Breakers Oleh Futaken Zero


Author image

Futaken Zero

Futaken Zero is a group of three people sharing the same dream. An art collaboration of Aliff, Sidi and Nur Amira. Please support us, TQ :)
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL