Searching..
GENRE KOMIK »

NateMecha Oleh Icesoul


Author image

Faisal Nordin

Fulltime Engineer, Part-time cartoonist, Writes when he got the spark. Fearsome daddy. Casual gamer.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL