Searching..


Buasir Otak : The Komik [Reloaded] & [Revolution]

Realiti Oleh MAR & Nazr Syaff

Retroid Oleh Ayman Adny

Perangai Orang Kita Oleh Rasyadan Ruzil

BANTAH TPPA - Gaiden Oleh Zizul Arts

LGBT Oleh Imanimex

Erin - Kisah Kad Kredit Oleh Zizul Arts

Batok Oleh Lanun Ranggi

Buasir Otak: The Komik oleh Geng Buasir Otak

 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.