Searching..
GENRE KOMIK , , , , »

Lantaran Ku Ada Oleh Mukhlis, Irfan & Nurin


Author image

Mukhlis, Irfan & Nurin

Nota Editor : Ini adalah previu 5 dari 10 muka surat untuk penyertaan pertandingan CKOM7.


Suka komik ini

Views
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL