Searching..
GENRE KOMIK , , »

Line Oleh Uknowmie


Author image

Uknowmie

Hi my name is Uknowmie an artist from Malaysia. I'm 20+3. Will upload more comic by me soon
Nota Editor :'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Views
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL