Searching..
GENRE KOMIK »

Anak La Ayam Oleh ciksu9

Bookmark

Author image

ciksu9

Budak flat yang tidak boleh memanjat dinding
Nota Editor :'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Views
Load comments

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.