Searching..
GENRE KOMIK , , »

Misi: Jalan ke Hati Atuk Oleh Dayayayoi & Kay Asdi


Author image

Dayayayoi

Pelajar senibina
Author image

Kay asdi

Pelajar senibina yang adventurous


Rate komik ini
Views
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL