Searching..
GENRE KOMIK , , »

Memasak? Euww Oleh Sheya


Author image

Sheya

Dilahirkan Di Hospital Bersalin Kuala Lumpur pada tahun 2002 Dan kini telah menamatkan pelajaran di Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor


Rate komik ini
Views

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL