Searching..
GENRE KOMIK , , »

Memasak? Euww Oleh Sheya

Bookmark

Author image

Sheya

Dilahirkan Di Hospital Bersalin Kuala Lumpur pada tahun 2002 Dan kini telah menamatkan pelajaran di Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.