Searching..
GENRE KOMIK , »

Chef Rimba Oleh Fairsyart

Bookmark

Author image

Fairsyart

Seorang anak muda yang akan mengubah dunia dengan bakat melukis yang dikurniakan oleh Allah SWT.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.