Searching..
GENRE KOMIK , »

Masakan Ernie Oleh Badruzart

Bookmark

Author image

Badruzart

Seorang pelajar Reka Bentuk Grafik berumur 16 tahun yang suka melukis.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.