Searching..
GENRE KOMIK , »

Cita-cita Ibu Oleh Hafirito


Author image

Hafirito

Pelukis komik berumur 19 tahun, asal Pahang , suka menonton Anime.


Rate komik ini
Views

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL