Searching..
GENRE KOMIK , »

Ayuh Kita Hidangkan Oleh Naga Kaca Mata


Author image

Naga Kaca Mata

Remaja yang suka sejarah , melukis serta menulis.


Rate komik ini
Views

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL