Searching..
GENRE KOMIK , »

Ayuh Kita Hidangkan Oleh Naga Kaca Mata

Bookmark

Author image

Naga Kaca Mata

Remaja yang suka sejarah , melukis serta menulis.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.