Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Pinafore Girls Oleh Nokun

Bookmark

Tajuk Komik : PINAFORE GIRLS
Pelukis : Nokun
Genre : AksiThrillerKomediFantasi
Status : Ongoing
Sinopsis : Sekumpulan gadis sekolah terjumpa sebuah manuskrip lama yang tertanam di kawasan sekolah dan menyebabkan mereka menjadi gadis gadis ajaib (magical girls).

Rating :
BahagianStatus
Chapter 1 Baca
Chapter 2 Baca
Chapter 3 Baca
Chapter 4 Update! Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.