Searching..
GENRE KOMIK , , »

Pak Nor Oleh Wuwah

Bookmark

Author image

Wuwah

Seorang yang melukis untuk hobi dan ingin mencabar diri untuk menghasilkan komik.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.