Searching..
GENRE KOMIK , , »

Aku Akan Pulang Oleh Aronz & Aniff Zazali

Bookmark

Author image

Aronz

Hai ibu! Anak ibu masuk CKOM18
Author image

Aniff Zazali

Anak ibu siot.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.