Searching..
GENRE KOMIK , »

Warkah Untuk Generasi Oleh Aqiff

Bookmark

Author image

Aqiff

Lepasan SPM 2018,Lelaki,Minat melukis,Minat anime,mampu membina ayat puitis
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.