Searching..
GENRE KOMIK , »

Malaysia Raya Oleh Amin Nimax

Bookmark

Author image

Amin Nimax

seorang yang sudah berumur 20. saya merupakan pembaca tegar komik.. sangat suka melukis dan menjadi hobi sejak kecil. saya sangat minat sejarah dari sejarah islam sehingga sejarah dunia. saya kurang mahir melukis dalam media elektronik. tapi suatu hari nanti saya juga akan belajar menggunakanya juga..xD
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.