Searching..
GENRE KOMIK , »

Malaysia Raya Oleh Amin Nimax

Bookmark

Author image

Amin Nimax

seorang yang sudah berumur 20. saya merupakan pembaca tegar komik.. sangat suka melukis dan menjadi hobi sejak kecil. saya sangat minat sejarah dari sejarah islam sehingga sejarah dunia. saya kurang mahir melukis dalam media elektronik. tapi suatu hari nanti saya juga akan belajar menggunakanya juga..xD
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.