Searching..
GENRE KOMIK , »

Gambar Kenangan Oleh Zyeichuu

Bookmark

Author image

Zyeichuu

Saya Zye dan saya sudah lama bergiat aktif dalam bidang lukisan tetapi baru mula belajar untuk melukis komik daripada pelbagai genre. Saya seorang pelajar degree didalam jurusan kejuruteraan dan melukis merupakan hobi yang saya lakukan dimasa lapang. Selain itu, saya juga menggunakan kemahiaran yang saya ada ini untuk mengumpul sedikit wang saku untuk kegunaan kehidupan seharian sebagai seorang pelajar universiti dengan menjual lukisan (commission).
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.