Searching..
GENRE KOMIK , »

Apa Erti Semuanya Oleh Sang Kandil & Langsuri


Author image

Sang Kandil & Langsuri

peminat seni, komik, dan muzik yang cuba untuk berkarya dalam arena komik malaysia.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL