Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Drama Oleh Aepiq

Bookmark

Tajuk Komik : Drama
Pelukis : Aepiq
Genre : DramaSekolahMisteri Komedi Cinta
Status : Ongoing
Sinopsis : Mengisahkan pertemuan seth dan shella ditemukan melalui mimpi dan menjadi titik permulaan kelab Drama bagi mencari misteri di sebalik kesamaan mimpi mereka berdua

Rating :

BahagianStatus
Chapter 1 Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.