Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Ultraman Oleh Nabil Nazmi

Bookmark

Tajuk Komik : Ultraman
Pelukis : Nabil Nazmi
Genre : AksiKomediFantasi
Status : Ongoing
Sinopsis : An merupakan salah seorang penuntut kolej swasta yang telah dipilih oleh Ultraman untuk menempatkan dirinya di dalam badan beliau. Terkejut dengan insiden tersebut, An tertanya-tanya mengapa Ultraman memilih dia. Dark Cyclope iaitu musuh kepada Ultraman telah datang ke muka bumi tetapi bukan untuk menghancurkannya atau menaklukinya. Dia mempunyi alasannya yang tersendiri. Jadi, berjayakah Dark Cyclope melunaskan misinya dan berjayakah Ultraman menghalang beliau dari melunaskan MISI nya itu.

Rating :

BahagianStatus
Episod 01 - Pertemuan Baca
Episod 02 - Ultraman Baca
Episod 03 - Titik Hitam Terkini Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.