Searching..
GENRE KOMIK , , »

Langit Rendah Oleh Sofi Nanami

Bookmark

Author image

Sofi Nanami

Saya anak ketiga daripada 6 adik-beradik. Saya sedang melanjutkan pelajaran dalam diploma jurusan Multimedia Animasi Kreatif di KV Gombak dan hobi saya adalah makan makanan dan makan angin.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.