Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Hero-T Oleh Ikhwah Pakai Spek

Bookmark

Author image

Ikhwah Pakai Spek

Pelajar Tahun akhir jurusan biokimia di salah sebuah niversiti tempatan. Minat melukis semenjak di bangku sekolah dan memasang impian untuk melihat hasil karya dianimasikan.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.