Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Hostelite : Pendidikan Jasmani Oleh Bai

Bookmark

Author image

Bai

Designer dan Pelukis Sambilan. Pernah menjadi perekabentuk CAD CAM di Perodua dan kini bekerja sendiri. Founder Hobby Shack, kedai alat permainan berlokasi di Amcorp Mall
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.