Searching..
GENRE KOMIK , , »

Antara Harapan dan Jangkaan Oleh Aika & Nine_Redial

Bookmark

Author image

Aika

Hai hai hai. xD
Author image

Nine_Redial

Hahaha~ Goodbye CF, Hello Miku.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.