Searching..
GENRE KOMIK , , , , »

Amuk Oleh Mar & Hyrohiku

Bookmark

Author image

Mar

Penulis yang menulis komik, pernah terbitkan misi fizik dan sobri esah dalam antologi cun.
Author image

Hyrohiku

Seorang pekomik freelancer
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.