Searching..
GENRE KOMIK , »

Dirgahayu Oleh Irziz Mukhriz

Bookmark

Author image

Irziz Mukhriz

17 tahun dan saya sudah mula meminati bidang komik ini sejak saya berumur 10 tahun . Saya cuma seorang pelukis newbie dan saya harap setiap karya komik saya ini dapat diterima umum :)
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.