Searching..
GENRE KOMIK , , »

Kisah Cintaku Oleh Rezwie

Bookmark

Tajuk Komik : Kisah Cintaku
Pelukis : Rezwie
Genre : CintaSekolah
Status : Ongoing
Sinopsis : Mengisahkan seorang pelajar yang telah jatuh cinta kepada seorang gadis sekelasnya dan bagaimana dia meluahkan perasaan cintanya kepada gadis idamannya.

Rating :

BahagianStatus
Bahagian - 1 Baca
Bahagian - 2Terkini Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.