Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Full Crisis : Top Man Oleh Nash

Bookmark

Tajuk Komik : Full Crisis : Top Man
Pelukis : Nash
Genre : AksiSekolahKomediFantasi
Status : Ongoing
Sinopsis : Ki Luqman atau King pelajar STPM mempunyai kuasa untuk membaca fikiran orang. King menggunakan kuasanya itu untuk lulus dalam setiap peperiksaan. Kehidupannya mula berubah apabila tidak dapat menggunakan kuasanya apabila pelajar baru Yuha mendekatinya. Mampukah King mendapat 4 flat Dan apakah itu TOPMAN?

Rating :

BahagianStatus
Chapter 1 Baca
Chapter 2 Baca
Chapter 3 Baca
Chapter 4 Baca
Chapter 5Terkini Baca Sekarang

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.