Searching..
GENRE KOMIK , »

Inner peace Oleh Phikaphi


Author image

Phikaphi

Full time comic freelancer from Sabah, Malaysia. Make 'Inner peace' on July-August 2016, 21 pages. All names are fictional. Comic in Bahasa Malaysia. Demand comment and critic on both art and story.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL