Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Penunggu Oleh Sheen Stars

Bookmark

Tajuk Komik : Penunggu
Pelukis : Sheen Stars
Genre : AksiFantasi Komedi
Status : Ongoing
Sinopsis : Apa akan berlaku apabila seorang pesumpah sendiri cuba menghapuskan semua sumpahan? Shiiro, seorang pesumpah yang tiada tandingan, tiba di Eden Croft dan berjanji untuk melindungi mereka dengan satu syarat. Mereka hendaklah menyokong usahanya dalam menghapuskan semua sumpahan dari dunia ini. Tetapi manusia pada masa itu amat bergantung dengan kuasa sumpahan. Apakah motif sebenar beliau?

Rating :

BahagianStatus
Hikayat 1 Baca
Hikayat 2 Baca
Hikayat 3 Baca
Hikayat 4 Baca
Hikayat 5 Terkini Baca Sekarang

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.