Searching..
GENRE KOMIK , »

Sinambung Tekad Oleh Idham Trilogos & Enxsa

Bookmark

Author image

Idham Trilogos

Penulis yang percaya bahawa komik layak dibaca berulang kali lalu tersemat di dalam hati.
Author image

Enxsa

Saya Enza, mohon tunjuk ajar kawan-kawan semua! xD
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.