Searching..
GENRE KOMIK , , »

Pendengar Oleh Liana Zulkifli & N.A.N

Bookmark

Author image

Liana Zulkifli

Pelukis komik indie & part-time baker
Author image

N.a.N

Penulis yang berpijak di bumi nyata
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.