Searching..
GENRE KOMIK »

Everyday Heroes Oleh Alif Suhaimi

Bookmark

Author image

Alif Suhaimi

Minat melukis sejak kecil, tiba-tiba bila semakin tua ni aku merasakan ingin mempunyai komik sendiri.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.