Searching..
Lestari Oleh Arsyari & Syah

Bookmark

Author image

Arsyari

Pelukis day penulis amatur yang cuba menaikkan nama dalam industri komik tempatan
Author image

Syah

Seorang penglipur lara yang gemar bercerita
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.