Searching..
GENRE KOMIK , »

Kita Semua Wira Oleh Abdul Raqib Fakhri

Bookmark

Author image

Abdul Raqib Fakhri

Secara ringkasnya, saya suka melukis, dan suka mencuba sesuatu yang baru jika ia berfaedah.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.