Searching..
GENRE KOMIK , »

Jasa Seorang Guru Oleh Hanis Khalisa

Bookmark

Author image

Hanis Khalisa

Saya mula melukis ketika berusia 5 tahun. Saya berasal dari Muar dan bersekolah di SM Sains Batu Pahat. Seorang tingkatan 3 pelajar yang pendiam dan suka melukis.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.