Searching..
GENRE KOMIK , »

Jasa Seorang Guru Oleh Hanis Khalisa

Bookmark

Author image

Hanis Khalisa

Saya mula melukis ketika berusia 5 tahun. Saya berasal dari Muar dan bersekolah di SM Sains Batu Pahat. Seorang tingkatan 3 pelajar yang pendiam dan suka melukis.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.