Searching..
GENRE KOMIK , »

Bukan nak jadi hero, tetapi buat perkara betul Oleh Tunku Yusrini

Bookmark

Author image

Tunku Yusrini

Minat melukis,suka baca komik semua jenis, suka menonton kartun dan movie aksi, ingin menerbit komik sendiri(masih dalam proses)
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.