Searching..
GENRE KOMIK , »

Siapa yang akan selamatkan aku? Oleh Ploless

Bookmark

Author image

Ploless

Manusia laut yang fobia dengan jerung.

Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.